Změny ve stavební legislativě od 01. 01. 2020

Jistě jste již zaznamenali, že od 1. ledna 2020 jsou připraveny zásadní změny ve stavební legislativě. Rádi bychom Vám tímto článkem, přiblížili o jaké změny se jedná a co se pro nové zájemce o stavbu RD změní.

Z výsledků aktuální studie EU vyplývá, že v mírném klimatickém pásmu, kam spadá i Česká republika, je možné až trojnásobně snížit množství spotřebovávané energie. Zatímco u starých domů je průměrná spotřeba 269 kWh/m2 ročně, u nově postavených či zrenovovaných domů (zateplení, výměna oken a dveří) je to 74 až 113 kWh/m2 ročně, u pasivních domů je úspora ještě výraznější.

Často uslyšíte pojem NZEB což je zkratka anglické definice Nearly zero energy buildings. Bohužel v médiích se často setkáváme s tvrzením, že se jedná o tzv. pasivní domy. Realita je ovšem jiná. Celá tato problematika vychází z implementace evropské směrnice EPBD II (2013/31/EU - naleznete ke stažení pod tímto článkem v PDF), do naší legislativy. Stěžejní pro výstavbu RD na našem území je zákon č. 406/2000 Sb., ve kterém najdeme přesnou definici „ budovou s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů“.

Co to pro Vás tedy znamená:

- Novostavby by měly mít maximální spotřebu zhruba kolem 70-80 kWh/m² ročně, což se blíží standardům nízkoenergetických novostaveb

- Toho lze docílit využitím kvalitních izolačních oken a dveří, dobré zateplení podlah, střechy a pokud to je nutné i opláštění budovy.

Závěrem bych chtěl říct, že podmínky výstavby RD od roku 2020 budou jistě přísnější na požadované technologie, materiály (obvodové zdivo, izolace podlah a střechy, okna, izolace obvodových stěn) a samozřejmě na neobnovitelnou primární energii. Dále vhodným výběrem zdroje ohřevu teplé užitkové vody, která bude doplněná vhodným zdrojem obnovitelné energie (fotovoltaický systém, rekuperační jednotka, solární kolektor, atd…).

Můžete si být jisti, že přední dodavatelé materiálů a výrobků jsou na toto připraveni a již dnes tyto materiály a výrobky používají v běžném standardu. Vyvodit z toho lze, že by se Vám výstavba Vašeho vysněného rodinného domu neměla nijak zásadně prodražit.