PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy, určuje množství veškeré energie spotřebované při standardním provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetická třída spotřebiče – lednička, pračka, myčka atd.) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Třída A prokazuje nejvyšší nejúspornější hospodárnost, naopak G tu nejnižší.

Nové a renovované stavby musí splňovat energetickou náročnost v rozmezí A-B.

V tabulce  ke stažení níže, jsme pro Vás připravili přehled, podle kterého kategorizace do jednotlivých tříd probíhá.

Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí energetického posudku. Energetický posudek (EP) je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi,  včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu.

Průkaz hodnotí všechnu energii potřebnou pro standardní provoz budovy – energii na vytápění, ohřívání teplé vody, chlazení, osvětlení, klimatizaci a úpravu vzduchu větráním.

Energetický průkaz musí být předán v originále nebo ověřené kopii, a to nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Státní energetická inspekce (SEI) se zaměřuje i na kontrolu, zda energetický průkaz byl zpracován-existuje databáze zpracovaných PENB. Průkaz vždy vyžaduje od prodávajícího. V případě nesplnění této povinnosti hrozí vlastníkovi pokuta až do výše 100.000 Kč a u veřejných budov je to až do 1 mil. Kč.

Takové riziko rozhodně nechcete při nákupu nemovitosti podstupovat. Určitě je levnější variantou si nechat vyhotovit PENB a vyhnout se tak případné pokutě. U menších nemovitostí se cena za vyhotovení pohybuje v řádu několika tisíc Kč a u větších budov se pak cena může vyšplhat až na několik desítek tisíc Kč.

Berte na vědomí, že štítek je platný pouze 10 let, ale jeho platnost může klidně zaniknout i před touto lhůtou. Například při změně vytápění, chlazení, nebo přípravy teplé vody v budově. Také je potřeba štítek vyhotovit znovu, pokud projde nemovitost nějakou větší technickou změnou nebo renovací (zateplení, rozšíření apod.).

Průkaz PENB se nepřikládá k prodeji bytu v družstevním vlastnictví. Pokud kupujete byt v osobním vlastnictví, přikládáte PENB celé budovy. Standardně by měl být k dostání u SVJ nebo na nástěnce u vchodu do domu.

Ke stažení