Omezení týkající se výstavby domu

Chystáte se stavět rodinný dům? Jen pozemek k tomu nestačí. Pojďte si přečíst, jaká omezení se vás mohou týkat.

Rodinný dům si můžete postavit pouze na zastavitelné ploše, která je k tomuto záměru vymezená v územním plánu města či obce. Pokud obec územní plán nemá, budete se řídit postupem, který je pro tyto účely vymezený ve stavebním zákoně. Úřady posuzují stavbu nejen z hlediska bezpečnosti, ale také podle toho, jestli zapadá do charakteru okolní zástavby. Neexistuje jednotný soubor pravidel, každá obec a město má své podmínky. Častokrát se jedná o pravidla, která nejsou jasně daná a je možné o nich diskutovat. Problém by mohl nastat v případě, že vaše záměry se nebudou líbit například sousedům, kteří se proti nim aktivně ohradí.

Jaké podmínky musíte splnit?

Ve většině případů nemusíte kopírovat okolní budovy a můžete se vyčlenit osobitým bydlením. S jakými omezeními se při stavbě domu ale pravděpodobně i tak setkáte?

  • Uliční čára: Kam na svém pozemku umístíte dům není jen na vás. Uliční čára, tedy hranice mezi parcelou a veřejným prostranstvím, podléhá podmínkám daného města. Pokud byste chtěli stavět co nejdál od silnice a vyhnout se tak například hluku, pravděpodobně neuspějete.
  • Výška stavby: U výšky stavby se nemusíte bát omezení, která by nařizovala na centimetry stejnou výšku jako sousední domy. Problémové by mohlo být převýšení okolních domů o patro a více.
  • Typ a odstín střechy: Další podmínkou, ke které při plánování budete muset přihlédnout, je povolený typ a barva střechy. Přísné regulace se týkají většinou historických částí obcí a měst, v okolních zástavbách už se s tolika omezeními nesetkáte.
  • Zastavěnost a procento zeleně: Jak velkou plochu pozemku si můžete zastavět hlavní stavbou, zpevněnou příjezdovou cestou a jakou část musíte ponechat zeleni? Ani to nezávisí jen na vašem rozhodnutí.

Kde se dozvědět potřebné informace?

Na obecním nebo stavebním úřadě jsou k nahlédnutí následující:

Územní plán obce či města

V územním plánu najdete základní koncepci rozvoje území obce či města, jejich plošné a prostorové uspořádání. Dozvíte se v něm podmínky zástavby a jaký druh zástavby je na pozemku povolený. Také jsou v něm uvedené vazby pozemku na okolí. Bližší specifikace jsou uvedené v soboru omezení a předpisů, v takzvaných regulativech. V nich se dozvíte procento zastavění pozemku, výšku a povolený počet podlaží, soulad s okolní zástavbou a další podmínky.

Regulační plán

Pokud má obec nebo město vypracovaný regulační plán, najdete v něm další podmínky. Podrobněji rozvíjí územní plán a najdete tam například vymezení půdorysu domu a garáže, uliční a stavební čáry, povelenou podobu střech, oplocení i třeba specifikaci materiálů. Také informuje o způsobu napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.