Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu?

Konečně se chystáte na stavbu vysněného rodinného domu? Po cestě vás ale ještě čeká spousta papírování a zařizování. Na co se připravit?

Pozemek

Máte nebo kupujete pozemek? Jestli je vhodný k výstavbě rodinného domu, zjistíte na stavebním úřadě, pod který spadá vaše obec nebo město. V případě, že má obec vydaný územní plán, jsou informace o účelu pozemku zanesené a podrobněji rozvedené i v něm.

A co dělat v případě, že pozemek není určený k výstavbě domu? V tomto případě můžete požádat o změnu územního plánu. Výsledek však záleží na zastupitelstvu vaší obce, na změnu nemáte právní nárok. Také se připravte, že projednávání nějaký čas trvá.

TIP: Pokud kupujete pozemek, ujistěte se, že neleží v památkové zóně nebo v záplavové oblasti.

Typový projekt nebo dům na míru?

Teď váš čeká rozhodnutí, jestli zvolíte typový projekt, nebo si necháte navrhnout dům na míru. Typový projekt je univerzální předem vypracovaný návrh. To s sebou nese výhody v rychlosti výstavby. Na druhou stranu je často potřeba i tady udělat různé úpravy, které se časem mohou nasčítat na pěknou sumu. Pokud chcete dům, který je rovnou přizpůsobený vašim individuálním potřebám a je navrhnutý s ohledem přímo na vaši parcelu, volte raději dům na míru.

Povolení, která budete ke stavbě potřebovat

Budete potřebovat stavební povolení nebo ohlášení? U většiny rodinných domů stačí jen ohlášení. S tím můžete postavit dům s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metrů, se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. I když je ohlášení rychlejší a jednodušší, bude i tak potřeba oběhat spoustu institucí a vyplnit mnoho dokumentů. Připravte se, že zařizování zabere přibližně půl roku.

  • Projektová dokumentace: ta neslouží jen jako podklad k samotné stavbě, ale je také klíčová k získání povolení nebo ohlášení. Nejjednodušší a také nejlevnější bude, když vám ji vypracuje firma, kterou budete najímat ke stavbě domu.
  • Infrastruktura: než budete moct stavět, je potřeba zajistit povolení pro připojení na potřebnou infrastrukturu. Konkrétně na dopravní a technickou (elektrický proud, voda, kanalizace a případně plyn, pokud plánujete využívat). Povolení naštěstí můžete vyžádat i elektronicky.
  • Vyjádření města či obce ke stavbě: každé město má svoje postupy, proto si formulář s žádostí o vyjádření stáhněte na příslušném městském úřadě.
  • Souhlas vlastníků sousedních pozemků: kvalifikovaný souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu. Souhlas pomůže rychleji získat další oprávnění k realizaci stavby a také vás ušetří pozdějších stížností sousedů.
  • Vyjádření odboru životního prostředí a krajské hygienické stanice: na odboru životního prostředí budete žádat o vyjádření k vydání stavebního povolení. Pokud plánujete mít v domě kotel nebo krb na tuhá paliva, musíte k žádosti přidat ještě další žádost, ve které dostanete závazné stanovisko k ochraně životního prostředí. K této žádosti je potřeba připojit typ kotle nebo krbu a jeho technický popis (který dostanete od výrobce). Na krajskou hygienickou stanici zase patří žádosti týkající se vytápění tepelným čerpadlem.
  • Požární ochrana: ta se řeší na odboru stavební prevence. Do žádosti o schválení musíte přiložit projektovou dokumentaci s požárně bezpečnostním řešením.
  • Energetická náročnost domu: o průkaz energetické náročnosti, který je posledním nezbytným dokumentem, budete žádat na státní energetické inspekci.

Stavební dozor

Na samotnou stavbu pak musí dohlížet stavební dozor – nezávislá odborně způsobilá osoba, která má k této činnosti oprávnění. Díky dozoru budete mít jistotu, že řemeslníci dodržují stavební postupy, technické a bezpečnostní normy a k práci používají kvalitní materiál.

Inženýring – usnadněte si papírování

Pokud jste se vyděsili množstvím papírů a připadá vám nereálné je zvládnout, nemusíte se bát. Inženýring je služba, která v sobě zahrnuje veškeré zařizování od papírování na úřadech až po zařízení stavební dozoru.