Jak řešit problémy s převzetím vydražené nemovitosti

Vyhráli jste dražbu nemovitosti? Kdy se stáváte vlastníkem a co když se původní majitel nechce po nedobrovolné exekuční dražbě vystěhovat?

Do kdy musím zaplatit a kdy se stanu majitelem?

Jako vydražitel jste oprávněn si nemovitost převzít den po doplacení nejvyššího podání. To musíte zaplatit ve lhůtě stanovené exekutorem, která nesmí být delší než dva měsíce. Lhůta k zaplacení začíná běžet den poté, co usnesení o příklepu nabylo právní moci. Vlastníkem vydražené nemovitosti se stáváte až v momentě, kdy jste zaplatili nejvyšší podání, a to zpětně ke dni, kdy bylo vydané usnesení o příklepu. Převzít nemovitost se vším všudy ale můžete až v poté, co bude vyklizená.

Co když bývalý vlastník nechce nemovitost vyklidit nebo opustit?

Jako osoba soukromého práva nemáte pravomoc proti vůli uživatele vstupovat do jeho obydlí. Kdyby se tak stalo, dopustili byste se trestného činu omezování domovní svobody nebo útisku. Jakožto majitel samozřejmě chcete bývalého vlastníka vystěhovat co nejdříve, protože během doby, kdy ve vaší nemovitosti bydlí, ji může poškozovat a také vás připravovat o zisky v podobě nájemného.

Jak tuto situaci tedy nejlépe vyřešit? Vždycky je nejlepší zkusit se s bývalým majitelem domluvit a ukázat mu, že to chcete řešit po dobrém, a že máte pro jeho životní situaci pochopení. Jenže ani to nemusí zabrat proti člověku, který má pocit, že už nemá o co přijít. V tom případě přichází na řadu soudní řešení, které se ale může pořádně protáhnout. A to i na několik let.

· Domluva

Zkuste se s bývalým vlastníkem domluvit ještě jednou a navrhnout kompromis. Vyžádejte si písemné potvrzení, že nemovitost vyklidí k určitému datu. Na tuto dobu mu vytvořte novou nájemní smlouvu na dobu určitou, ve které budete uveden jako vlastník a dlužník bude uveden jako nájemce. Ve smlouvě doporučujeme mít notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti. Po uplynutí smlouvy je nájemník povinen nemovitost opustit. Kdyby se snažil této povinnosti vyhnout, není nutné díky tomuto notářskému zápisu podávat žalobu, ale můžete rovnou podat návrh na nařízení exekuce a nechat ho i proti jeho vůli vystěhovat.

· Žaloba o vyklizení

Pokud cesta domluvou není možná, podejte žalobu na vyklizení. Po podání ale stejně zkoušejte s bývalým majitelem písemně komunikovat a vyzývat ho k tomu, aby splnil svoji povinnost a umožnil vám přístup do vaší nemovitosti. Kvůli důkazům volte rozhodně písemnou komunikaci.

TIP: Řešte situaci přes exekutora ještě před doplacením částky, dokud je na tom zainteresovaný. V momentě zaplacení je nemovitost přepsaná na vás, a to včetně všech starostí, které se k ní pojí.

Sjednejte si pojištění

Jakmile máte nemovitost přepsanou na sebe, sjednejte si okamžitě pojištění. Pokud není vyklizená a obývá ji ještě bývalý majitel, dlužník, nesete za veškeré problémy zodpovědnost už vy. Pojištění doporučujeme vytvořit co nejširší, včetně uživatelů, kteří tam bydlí bez vašeho svolení. Ne všechny pojišťovny to umožňují, proto se dobře informujte.