Můžu vystěhovat neplatícího nájemníka?

Pronajímáte nemovitost? Podle průzkumů se s neplatičem setká až 20 % pronajímatelů, a to není malé číslo. Poradíme vám, jak takovou situaci řešit a také jaká opatření vám pomohou, aby se situace neopakovala.

Co dělat, když nájemník neplatí?

Opoždění platby nutně neznamená, že nájemník nebude platit dlouhodobě. Není ale od věci nájemníka zkontaktovat, zeptat se, co se děje a připomenout, že je potřeba nájem zaplatit do stanovené lhůty. Většina nájemníků si to příště už ohlídá.

Co když se z neplacení stane pravidlo?

Pokud jste neměli štěstí a upomínka nestačila, protože se jedná o chronického neplatiče, bude potřeba přístup trochu odlišný.

Abyste mohli podat okamžitou výpověď, musel by nájemník hrubě porušit nájemní smlouvu. Do kategorie hrubého porušení mimo jiné spadá právě i neplacení nájmu po dobu nejméně tří měsíců(a to celé částky, pokud totiž aspoň část nájemného uhradil, nelze okamžitou výpověď podat). Aby výpověď byla platná, musí jí předcházet ještě písemná výzva o uhrazení nájmu do určitého data. V samotné výpovědi musí být uveden výpovědní důvod a poučení o právu vznést proti výpovědi námitky či žalobu. Bez těchto kroků je výpověď neplatná. A právě tato část smlouvy vás chrání, když ji nájemník k soudu opravdu dá.

V případě, že neplatil kratší dobu, můžete nájemci pouze dát výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Co když nájemník nechce byt opustit?

Nájemní smlouva je u konce, ale nájemník je stále zabydlený ve vaší nemovitosti? Když nekomunikuje přímo nájemník, pokuste se obrátit na jeho blízké, rodinu nebo partnera či partnerku. Pokud nepomohla domluva, můžete si na pomoc přizvat policii. Jenže ani ta nemá nárok ho vystěhovat násilně.

Možností je zaslat bývalému nájemníkovi výzvu k vyklizení nemovitosti, ve kterému stanovíte lhůtu. Adekvátní jsou dva týdny v případě dospělé osoby a tři až čtyři týdny v případě, že se jedná o rodinu s dětmi. K výzvě určitě přiložte i upozornění o tom, že v nedodržení lhůty k vystěhování uplatníte zadržovací právo k jeho věcem.

Ani po výzvě se nic neděje? Zbývají vám ještě následující možnosti:

  • Civilní žaloba: V takovém případě podáváte negatorní žalobu. Soud ve svém rozhodnutí stanoví nájemci nemovitost vyklidit. Pokud bývalý nájemce nespolupracuje, může se tento proces protáhnout a vést až k násilnému vyklizení nemovitosti.
  • Zadržovací právo: uplatněním zadržovacího práva můžete nedobrovolně zadržet věci patřící bývalému nájemníkovi. To ovšem může být považováno za násilné vniknutí do obydlí a v takovém případě může být právo paradoxně na straně bývalého nájemníka.

Sami se raději nepouštějte ani do jedné možnosti, vždy je lepší si na pomoc přizvat odborníka a neriskovat.

Nenechte si hrát na city

Neplacení se většinou nestává z rozmaru, ale přichází s těžkou životní situací. A tak můžete stát před rozhodnutím, jestli z bytu vystěhovat neplatícího seniora, nezaměstnanou osobu nebo třeba matku samoživitelku. Toto rozhodnutí rozhodně není lehké, ale peníze ucházejí vám. Rozhodně ale neztrácejte lidskost a nabídněte pomocnou ruku při propojení nájemníka s institucí, která mu pomůže.

Jak neplacení nájemného předcházet

Než s někým podepíšete smlouvu, ujistěte se, že vaše smlouva obsahuje všechny náležitosti, které vás proti těmto nepříjemným situacím ochrání. Než stahovat nějakou z internetu, tak raději zajděte do právní poradny a nechte si ji vyhotovit. O pronájmu bez smlouvy raději ani nepřemýšlejte.

Další krok spočívá v pečlivém výběru nájemníků. Důvěřuj, ale prověřuj tady rozhodně platí. Proto si jeho jméno projeďte Googlem a rovnou si proklepněte, jestli někde nedluží. Výpis z Centrální evidence exekucí pak můžete za poplatek 50 Kč získat i na některých pobočkách České posty.

V neposlední řadě myslete na to, aby budoucí nájemník složil kauci ve výši minimálně jednoho měsíčního nájmu. Nejvyšší možná kauce může být až tři měsíční nájmy, v takovém případě ale bude nájemníka přeci jen poměrně obtížné najít.