Exekuce: co jí předchází a co vše může exekutor zabavit?

Vybaví se vám při slově exekuce žluté nálepky a prodej majetku? Není to úplně tak. Co všechno takové exekuci předchází a co smí a nesmí exekutor zabavit?

Do exekuce se nechce dostat nikdo z nás. Někdy stačí výpadek příjmů nebo zapomenutý dluh, a hrozba exekuce se začne zhmotňovat. Co můžete udělat pro to, abyste jí předešli? A když už není vyhnutí, o co můžete přijít a na co naopak exekutor nesmí sáhnout?

Co exekuci předchází. Dá se jí vyvarovat?

Než dojde k samotnému zabavování majetku, probíhají nejdříve dvě soudní řízení. V prvním se zkoumá, jestli dluh opravdu existuje a když ano, tak do kdy má být uhrazen. Při nespolupráci dlužníka se věřitel obrací na soud podruhé a může už požádat o nařízení exekuce.

Exekuci tedy vždy předchází pokus o domluvu. Buď se pokusí domluvit na okamžitém splacení nebo na pravidelných splátkách pomocí splátkového kalendáře. Až když domluva nezabrala, může exekutor začít zabavovat movité i nemovité věci. A to i v nepřítomnosti dlužníka. K otevření nemovitosti, ve které dlužník bydlí, má právo povolat zámečníka.

Kde zjistit, jestli nejsem dlužník

Někdy ani nemusíte vědět, že někde ještě dlužíte. Pokud máte nějaké pochybnosti, nechte si za poplatek vyhotovit výpis na www.solus.cz, kde na e-mail dostanete online výpis z Registrů SOLUS, Centrální evidence exekucí, Insolvenčního rejstříku, Registru živnostenského podnikání a dalších veřejných rejstříků.

Co exekutor nesmí zabavit

Mezi věci, které exekutor nesmí vzít, patří věci k uspokojování hmotných potřebdlužníka a jeho rodiny. Dále věci, které potřebuje k vykonávání práce a věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům.

Jedná se o:

- běžné části oděvu včetně obuvi

- vybavení domácnosti, které je potřeba k běžnému provozu. Jedná se například o postel, kuchyňskou linku, nádobí, stůl a židle, jednu pračku a ledničku na domácnost, sporák nebo vařič, přikrývku a ložní prádlo, pokud hodnota nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti.

- zdravotnické potřeby, které potřebuje dlužník nebo ostatní členové domácnosti

- školní potřeby, dětské hračky

- studijní a náboženskou literaturu

- fotky, snubní prsteny a osobní dokumenty

- hotovost do výše odpovídající dvojnásobku životního minima (od 1. 4. 2020 jde o 2× 3 860 Kč, tedy 7 720 Kč) a 2 591 Kč za každou další vyživovanou osobu

- domácí zvířata, která slouží jako společník

Co exekutor může zabavit

Cokoli, co není uvedeno v seznamu výše, může exekutor zabavit.

Ze všeho nejdřív ovšem sáhne na mzdu a peníze na bankovním účtu. V jednoduché kalkulačce si můžete informativně vypočítat nezabavitelnou částku.

Zabavit může i část nemocenské, odstupného, důchodu, stipendia, podpory v nezaměstnanosti, mateřské a další příjmy, které se nevyplácejí jednorázově. Dále má nárok zabavit peníze z penzijního připojištění a podobně.

Zabavení movitého a nemovitého majetku je až následující krok. Dražba zabavených věcí ale není bezpodmínečně nutná, pokud dlužník nejpozději do jejího začátku dlužnou částku uhradí. Další možností je předložení jiného exekučně postižitelného majetku.

Exekutor může ale zabavit i majetek, který není ve vlastnictví dlužníka. A to v případě, že se domnívá, že mu patří. Tedy v případě, že se nachází v místě bydliště dlužníka. K získání takové věci zpět je potřeba podat návrh k vyloučení ze soupisu a přiložit dokumenty, které prokazují vlastnictví (účtenky, kupní smlouvy).

V případě exekuce z důvodů neplacení alimentů je možná i exekuce na pozastavení řidičského oprávnění.