Splať dluhy - kup zpět

Hrozí vám nedobrovolná exekuční dražba, obstavil Vám soudní exekutor Váš nemovitý majetek? Pokud ano, nabízíme Vám naše služby. Naše sekce Splať dluhy - kup zpět je schopna vše vyřešit ve velmi krátké době. Celý proces začíná osobním pohovorem, kde naše asistentka zjistí předběžnou výši Vašich dluhů. Doporučujeme připravit si veškeré podklady, které Vám soudní exekutor, banka případně jiní věřitelé zaslali.


Následně je nutné sepsat plnou moc, na základě které zajistíme veškeré dluhy vedené na listu vlastnictví daného nemovitého majetku, závazky vůči místně příslušnému finančnímu úřadu, řízení u okresního soudu a jednotlivá exekuční řízení, případně dluhy vůči bytovému družstvu či SVJ. Tato plná moc je obecná, tzn.že nejsme oprávněni k podpisu jakéhokoliv dokumentu za Vás. Slouží pouze k zajištění vašich závazků vůči věřitelům.


Následuje nabídka na základě které se rozhodnete, zda nemovitost odprodáte do našeho realitního fondu a nemovitost budete nadále úžívat, jak jste zvyklí. V rámci prodeje nemovitosti budou veškeré závazky uhrazeny.


Součástí celého procesu je podpis kupní smlouvy, nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí. Díky této smlouvě máte jistotu, že nemovitost bude v budoucnu prodána za předem stanovenou cenu jen Vám. Smlouva o smlouvě budoucí je nastavena na 5 let. tato doba je nutná k vymazání všech bankovních i nebankovních rejstříků. díky tomu po uplynutí této doby máte možnost koupi nemovitosti řešit hypotečním úvěrem.


Pokud nebudete chtít nemovitost koupit zpět, bydlíte dále za stejných podmínek jaké byly nastaveny v nájemní smlouvě.